Skip directly to content

Eleven Angol Online Szerződési Feltételek

1.Szolgáltatás
Az Eleven Angol Kft (Szolgáltató) Online Oktatási és Hozzáférési Szolgáltatás (Szolgáltatás) nyújtását vállalja az Előfizető részére a jelen Szerződésben (Szerződés) valamint a Felhasználói Licencszerződésben foglalt feltételekkel összhangban. A Felhasználói Licencszerződés  megtekinthető az Eleven Angol Online Főoldalán az online szolgáltatásba történő belépéskor. A Felhasználói Licencszerződés jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

2.A Szolgáltatás igénybevétele és használata
A Szolgáltatást a Szolgáltató egyéni, illetőleg üzleti/intézményi Előfizetők számára nyújtja. A szolgáltatást az Előfizető köteles rendeltetésszerűen, a Felhasználói Licencszerződésben meghatározott pontok alapján használni.

3.A Szolgáltatás létesítése
A szolgáltató az Előfizetés megrendelésétől számított 14 napon belül online hozzáférést biztosít az Előfizető számára az Eleven Angol Online programhoz, amelyet követően az Előfizető a Szolgáltatást a szerződés tartama alatt igénybe veheti.

4.A Szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak:
Havi online hozzáférési díj: Ft1,900 (Ft1,496 + ÁFA)

A Szolgáltató az árváltoztatás és promóciós árak használatának jogát fenntartja.

5.A Szerződés az Előfizető által bejelentett Előfizetői Megrendelés napján lép hatályba, és hacsak a felek másként nem állapodnak meg, vagy felmondás útján előbb meg nem szűnik, határozatlan ideig marad hatályban.

6.A határozatlan időtartamra kötött Szerződés legrövidebb időtartama 1 hónap.

7.A Szerződés felmondásának szabályai az Előfizető részéről:
Az Előfizető bármikor, az első hónap letelte után, indoklás nélkül, írásban, 8 napos felmondási idővel a hónap vége előtt, a következő hónapi előfizetést illetően, jogosult a szerződést felmondani.
Amennyiben az Előfizető nem ad 8 napos felmondási időt az elkövetkező hónap kezdete előtt, a következő hónap is számlázásra kerül és a Szolgáltató az elkövetkező hónapra is biztosítja az online hozzáférést és az Előfizető a következő havi díjat is köteles kifizetni.

8. A Szerződés felmondásának szabályai a Szolgáltató részéről:
A Szolgáltató bármikor, indoklás nélkül, írásban, 8 napos felmondási idővel, a hónap vége előtt a következo hónapi előfizetést illetően, jogosult a szerződést felmondani.

9. Szerződés időtartama
A Szerződés határozatlan időre szól.